Başkan Ödül'den Dünya Sokak Hayvanları Günü açıklaması

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, 'Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

  • 13
Başkan Ödül'den Dünya Sokak Hayvanları Günü açıklaması
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Başkan Ödül, 2010 yılından itibaren 4 Nisan gününün "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak belirlendiğini ve bu günde sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara ve çözümlerine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Ödül, yerel yönetimler seçiminin tamamlanmasından hemen sonrasına denk gelen Dünya Sokak Hayvanları Günü’nün ülkede ve özellikle bölgede sahipsiz hayvan popülasyonu sorununu ortaya koymak için çok önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “2004 yılında yayınlanan 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" ile sahipsiz hayvanlar konusundaki uygulamaların sorumluluğu yerel yönetimlere ve il özel idarelerine verilmiştir. Ancak yasanın çıktığı tarihten bu yana bazen bütçe yetersizliği bazen de farklı sebepler nedeniyle yerel yönetimler görevlerini tam olarak yerine getirmemiştir. Türkiye’de ilçe, il ve büyükşehir olmak üzere toplam 983 belediye varken, sadece 300 civarında bakımevi bulunmaktadır. Oysa 5199 sayılı kanunda "Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyeler 31.12.2022, diğer belediyeler ise 31.12.2024 tarihine kadar hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür." ve "Belediyeler hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamaz.” hükümleri yer almaktadır. Günümüz itibariyle sadece 300 kadar bakımevi bulunması, yerel yönetimlerin bu konuya yaklaşımındaki yetersizliğini göstermektedir ki 31 Mart 2024 günü yapılan seçimlerde belediyeleri kazanan başkanları sahipsiz hayvanlar konusunda önemli bir görev beklediği aşikardır” dedi.

Ödül, “Sahipsiz hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınması yönünde çalışmaların istenilen düzeyde gerçekleştirilmemesi rutin sağlık kontrolü ve gerekli aşıları yapılmamış, insan sağlığını da tehdit eden bir çok zoonoz nitelikli ciddi hastalığı taşıyan ya da bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden, sokaklarda hayvan refahına uygun olmayan bir biçimde hayatını sürdürmeye çalışan sahipsiz hayvan sayısında ciddi bir artışa neden olmuştur. Bölgemiz gibi hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir biçimde yapıldığı kırsal bölgelerde köylerde bulunan sahipsiz hayvanların da il/ilçe merkezlerine getirilip bırakılması ile yerleşim yerlerindeki sahipsiz hayvan sayısı daha da artmaktadır. Sahipsiz hayvanlar sorunu artık sadece hayvan sağlığı sorunu olmaktan çıkmış ve kamusal alanı etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Yerel yönetimler sahipsiz hayvanlarla alakalı sorunun çözümü için ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumlu sahipsiz hayvan bakımevleri yapmalı, eksikler giderilmelidir. Bakımevlerinde sahipsiz hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, hasta ve yaralıların tedavi edilmesi, beslenmesi, sahiplendirilmesi ve sahiplendirilemeyenlerin alındıkları yere geri bırakılması işlemleri aksatılmadan yapılmalıdır. Belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurulması zorunlu müdürlükler içerisinde yer almalıdır. Yeterince veteriner hekim istihdam edilirken, aynı zamanda hayvan sağlığı yardımcı personeli de istihdam edilmeli, diğer personelin de özel eğitimli olmasına dikkat edilmelidir” diye konuştu.

Başkan Ercan Ödül, “Sahipli hayvanların kimliklendirilmesi işlemini yaptırmayan vatandaşlarımız sahipli hayvanları için kimliklendirme süreçlerini ivedilikle bitirmeli, evcil hayvanını terk edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalı, kaçak hayvan girişi ve üretiminin önüne geçilmelidir. Ve en önemli olarak tüm ülke çapında veteriner hekimler öncülüğünde bilimsel ve hayvan refahı normları göz önünde bulundurularak acilen "kısırlaştırma seferberliği" ne başlanmalıdır. Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulunda bulunduğumuz son 6 yılda sahipsiz hayvanlarla alakalı birçok projeye öncü ve paydaş olduk. Bölgemizde bulunan Valiliklerimizle İl Özel İdareleri üzerinden protokoller ve belediyelerimiz ile olarak kısırlaştırma seferberlikleri düzenledik. Bu zamana kadar bölgemizin en önemli sorunlarından olan sahipsiz hayvanlar sorunu ile alakalı olarak yaptığımız tüm çalışmalara yeni seçilen belediyelerimiz ile de yapmaktan imtina etmeyeceğimizi beyan ve taahhüt eder ve sahipsiz hayvanlar ile ilgili mevcut sorunun çözüm merkezinin veteriner hekimliği olduğu gerçeğini tüm ülke kamuoyunun idrak etmesinin öneminin altını bir kez daha çizmek isteriz” şeklinde konuştu.

İHA

Bakmadan Geçme